Slider

Voor wie?

Persoonlijke coaching

Ieder van ons kan ooit eens ‘vast komen te zitten‘. Coaching kan dan helpen om een nieuw elan te vinden.

  • Het eerste telefonische contact dient om kennis te maken en om de context van de vraag te begrijpen.
  • Tijdens dit voorafgaande gesprek bepalen we één (of meerdere) ontwikkelingsthema(‘s) (doel van de coaching).
  • De sessies worden om de 2 à 3 weken georganiseerd bij de coach. Dat is nodig om snel vooruitgang te boeken.
  • Na 5 sessies is de coachee meestal in staat om zijn ontwikkelingstraject alleen voort te zetten.

.

Coaching op de werkvloer

Voor elke medewerker die een aantal dingen wil verbeteren om autonomer te worden en zich beter te kunnen ontplooien.

  • De eerste sessie bestaat uit een gesprek in aanwezigheid van de coachee en zijn directe overste (of de HR manager).
  • Tijdens dit voorafgaande gesprek maken we kennis en bepalen we één (of meerdere) ontwikkelingsthema(‘s) (doel van de coaching).
  • De eerste sessies worden om de 2 à 3 weken georganiseerd bij de coach of op de werkvloer.
  • Na de eerste 3 sessies volgt een korte tussentijdse evaluatie met de directe overste of de HR manager. Bedoeling is om na te gaan of de directe omgeving van de coachee al enige verandering heeft opgemerkt. Het coachingproces omvat minstens 5 sessies.

.

Na maximaal 6-10 sessies is de coachee in staat om het ontwikkelingstraject alleen verder te zetten.