Slider

Waarom?

 • Betere verstandhouding met de anderen
 • Meer zelfvertrouwen
 • Motivatie terugvinden
 • Een ‘manager worden die zin geeft
 • Het evenwicht zoeken tussen ‘vertrouwen winnen‘ en ‘gerespecteerd worden
 • Het evenwicht vinden tussen ‘plaats innemen‘ en ‘ruimte geven
 • Het hoofd bieden aan de weerstand tegen verandering
 • Uw organisatie doen groeien
 • Leren om negatieve feedback te zien als een opportuniteit
 • Beseffen dat ‘iets afmaken‘ even belangrijk is als ‘iets beginnen
 • (Weer) kennismaken met de kracht van teamwork

Coaching is echter geen psychotherapie.

De content die wordt uitgewisseld tijdens de coachingsessies blijft strikt vertrouwelijk.